Leta 1985 so skupnosti občin Kranj in Tržič sprejele Odlok o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, SLABI DVE DESETLETJI KASNEJE PA JE PRIDOBIL ŠE STATUS KRAJINSKEGA PARKA. TODA STROKOVNJAKI ŽE DLJE ČASA OPOZARJAJO, DA JE NJEGOVA ZAŠČITA ZASTARELA, POMANJKLJIVA IN V NESKLADJU Z ZAKONODAJO. ZATO OBČINE KRANJ, NAKLO IN TRŽIČ TER MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR POZIVAMO, DA ZAVARUJEJO OBMOČJE UDIN BORŠTA Z NOVIM AKTOM, KI BO sledil sodobnim smernicam ohranjanja narave in UPOŠTEVAL SPOZNANJA O NJEGOVI VISOKI EKOLOŠKI, BIOTSKI IN KRAJINSKI VREDNOSTI TER O POMENU, KI GA IMA ZA LJUDI.

ZAHTEVE